top of page
BG
MB.png

Print Kampagne

Agentur: Heimat Berlin
Chief Creative Officer: Guido Heffels 
Creative Director: Marlon Fischer, Felix Pfannmüller
Art Director: Laura Hess 
Copywriter: Teresa Guggenberger

2018_Milbank_LLM_170x240mm_ICv2_RZ_X3_lowRES.jpg
Milbank_Azur_178x252mm_RZ_X3_39L_lowRES.jpg
MIL_EFELLOWS_GanzeSeite_170x240mm.jpg
37A0369C-7C96-427A-8C91-93D6D062A6E0-731.jpeg
bottom of page